Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

U bent een asielzoeker en u werd toegewezen aan een lokaal opvanginitiatief voor materiele hulp, dan kan u zich wenden tot het OCMW. Het OCMW organiseert lokale opvanginitiatieven. Dit zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat u zelf kan instaan voor uw dagelijkse basisbehoeften. U krijgt van het OCMW ook sociale en medische begeleiding en begeleiding bij uw lopende asielprocedure.

Procedure

U wordt via dispatching van Fedasil toegewezen aan een lokaal opvanginitiatief.

U kan niet zelf langskomen om plaats te vragen.

Voorwaarden

Minimum 4 maanden een lopende asielprocedure hebben én een toewijzingsdocument ontvangen hebben van dispatching van Fedasil.

Wat meebrengen

- Getekend toewijzingsdocument van Fedasil.

Meer info

Dienst vreemdelingen - Sociaal Huis
Oostrozebekestraat 6
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 60
E: vreemdelingen@ingelmunster.be

Openingsuren:

Op afspraak