Nuttige links

Sociale kaart

De provincie West-Vlaanderen ontwikkelde een sociale kaart.

Met de provinciale elektronische sociale kaart wil het provinciebestuur een gebruiksvriendelijk middel aanbieden om op een gemakkelijke manier informatie op te vragen over diensten en instellingen in de welzijns- en gezondheidssector.

Deze kaart geeft een duidelijk beeld van de verschillende instanties die binnen onze eigen gemeente actief zijn.

De opgenomen fiches bevatten onder andere adresgegevens, contactpersonen, openingsuren, uitleg over de werking, de doelgroep, publicaties, samenwerkingsverbanden, vrijwilligers, ...

Raadpleeg het handige overzicht.

Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft je een online overzicht van sociale rechten:

  •  premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
  • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
  • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid

Bekijk de rechtenverkenner

Circuit Sortie

Circuit Sortie brengt mensen met en zonder beperking samen. Welk plekje heb jij de afgelopen maanden het hardst gemist? Vertel het ons; er is vast iemand die er met jou naartoe wil gaan. Zo krijg je jouw plekje terug te zien én een nieuwe vriend of vriendin erbij. 

Website Circuit Sortie