Ingelmunster

Nuttige links

Sociale kaart

De provincie West-Vlaanderen ontwikkelde een sociale kaart.

Met de provinciale elektronische sociale kaart wil het provinciebestuur een gebruiksvriendelijk middel aanbieden om op een gemakkelijke manier informatie op te vragen over diensten en instellingen in de welzijns- en gezondheidssector.

Deze kaart geeft een duidelijk beeld van de verschillende instanties die binnen onze eigen gemeente actief zijn.

De opgenomen fiches bevatten onder andere adresgegevens, contactpersonen, openingsuren, uitleg over de werking, de doelgroep, publicaties, samenwerkingsverbanden, vrijwilligers, ...

Raadpleeg het handige overzicht.

Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft je een online overzicht van sociale rechten:

  •  premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
  • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
  • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid

Bekijk de rechtenverkenner