Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en van wie de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Procedure

Of je recht heeft op de inkomensgarantie wordt automatisch onderzocht wanneer je een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt.

Behoor je niet tot één van deze categorieën, kan je een aanvraag indienen in het Sociaal Huis of bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Deze externe dienst heeft ook een zitdag in het Sociaal Huis.

Om langs te komen in het Sociaal Huis maak je een afspraak via de contactgegevens in de rechterkolom. 

Voorwaarden

Om na te gaan of u recht hebt op de IGO, worden uw bestaansmiddelen en die van uw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht.

  • Uw bestaansmiddelen bedragen minder dan een bepaald bedrag. Om uw totale bestaansmiddelen in kaart te brengen, doet men een uitgebreid onderzoek.
  • U hebt de wettelijke pensioensleeftijd bereikt.
  • U bent Belg of bevindt zich in een gelijkgestelde situatie.
  • Uw hoofdverblijfplaats is in België en u verblijft er werkelijk en zonder onderbreking.

Meer informatie over de berekening van uw financiële middelen en de inkomensgrens waaronder u recht kunt hebben op een IGO, vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Meer info

Sociaal Huis
Oostrozebekestraat 6
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 60
E: sociaalhuis@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren