Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en van wie de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Procedure

Of je recht heeft op de inkomensgarantie wordt automatisch onderzocht wanneer je een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt.

Behoor je niet tot één van deze categorieën, kan je een aanvraag indienen in het Sociaal Huis of bij de Rijksdienst voor Pensioenen. Deze externe dienst heeft ook een zitdag in het Sociaal Huis.

Om langs te komen in het Sociaal Huis maak je een afspraak via de contactgegevens in de rechterkolom. 

Voorwaarden

Om na te gaan of u recht hebt op de IGO, worden uw bestaansmiddelen en die van uw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Meer informatie over de berekening van uw financiële middelen en de inkomensgrens waaronder u recht kunt hebben op een IGO, vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

U moet ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats.

  • Leeftijdsvoorwaarde: u moet minstens 65 jaar zijn.
  • Nationaliteitsvoorwaarde: u bent Belg of u bevindt zich in een gelijkgestelde situatie.
  • Verblijfsvoorwaarde: u moet uw hoofdverblijfplaats in België hebben. U mag maximaal 29, al dan niet opeenvolgende, dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Sinds 1 juli 2019 moet u de Pensioendienst altijd vooraf op de hoogte brengen als u:
    • in België meer dan 21 opeenvolgende dagen op een andere plaats verblijft dan op uw gewone adres.
    • naar het buitenland gaat, wat de duur ervan ook is.

Meer informatie over de nationaliteitsvoorwaarde, de verblijfsvoorwaarde en de controles op de verblijfsvoorwaarde vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Meer info

Sociaal Huis
Oostrozebekestraat 6
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 60
E: sociaalhuis@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren