Omgevingsvergunning (stedenbouw)

Geen LPDC met dit id gevonden

Omgevingsvergunning Agentschap Wegen en Verkeer

Heb je informatie nodig over de haalbaarheid van geplande (ver)bouwwerken of verkavelingen? Plan je de aanvraag van een omgevingsvergunning langs een gewestweg, autosnelweg of in een reservatiestrook, en wil je advies van het Agentschap Wegen en Verkeer hierover? Stuur je aanvraag door via het webportaal.