Tijdelijke huisvesting/crisisopvang

Tijdelijke huisvesting / crisisopvang

Bevindt u zich in een crisissituatie, dan kan u bij de sociale dienst van het Sociaal Huis terecht voor het helpen zoeken naar een opvangplaats.

Afhankelijk van uw situatie kan een tijdelijke oplossing gezocht worden binnen het crisisopvangnetwerk of binnen één van onze eigen crisiswoningen.

Onder crisis wordt verstaan: een situatie waarbij iets gebeurt van het ene op het andere moment en waarvoor geen andere of onmiddellijke oplossing bestaat.

Een doorgangswoning wordt enkel en uitsluitend ter beschikking gesteld ten gevolge van een noodsituatie, die zowel van materiële, sociale of gerechterlijke aard kan zijn.

In elke situatie wordt gekeken voor een duurzame oplossing.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker onderzoekt de nood en uw sociale en financiële situatie.

Kosten

de dagvergoeding is afhankelijk van het type woning.

Meer info

Sociale dienst - Sociaal huis
Oostrozebekestraat 6
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 60
E: socialedienst@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren