Gebruik marktplein

Verenigingen, Goede Buurtstraten en inwoners die een niet-commerciële publieksactiviteit organiseren, kunnen bepaalde activiteiten op het marktplein organiseren.

Procedure

Via het loket vrije tijd kan je het marktplein reserveren.

Voorwaarden

Voor het huren van het marktplein gelden specifieke afspraken:

- bij je aanvraag moet je een grondplan toevoegen

- verankeringen in de grond zijn niet toegestaan

- het plaatsen van reclameborden, aankondigingspanelen, enz. is vergunningsplichtig

- alle openbare nutsvoorzieningen moeten bereikbaar en toegankelijk blijven

- er mag geen verkeershinder zijn

- afval moet opgeruimd worden

Technische ondersteuning

Wie dat wenst, kan technische ondersteuning vragen tijdens een activiteit of voorstelling. Kostprijs: 30 euro per uur (zaaltechnieker van de gemeente) of 40 euro per uur (externe technieker als de eigen zaaltechnieker niet beschikbaar is). 

Deze ondersteuning vraag je twee maanden voor de activiteit aan via:

  • vrijetijd@ingelmunster.be 
  • tel. 051 33 74 41

Meer info

Dienst vrije tijd - evenementen
evenement@ingelmunster.be
T 051 33 74 52

 

Niet vertrouwd met computers? De collega's in de bibliotheek helpen je graag bij het maken van je reservatie.