Gebruik marktplein

Verenigingen, Goede Buurtstraten en inwoners die een niet-commerciële publieksactiviteit organiseren, kunnen bepaalde activiteiten op het marktplein organiseren.

Procedure

Via het loket vrije tijd kan je het marktplein reserveren.

Voorwaarden

Voor het huren van het marktplein gelden specifieke afspraken:

- bij je aanvraag moet je een grondplan toevoegen

- verankeringen in de grond zijn niet toegestaan

- het plaatsen van reclameborden, aankondigingspanelen, enz. is vergunningsplichtig

- drankglazen zijn verboden

- alle openbare nutsvoorzieningen moeten bereikbaar en toegankelijk blijven

- er mag geen verkeershinder zijn

- afval moet opgeruimd worden

Alle afspraken kan je nalezen in het reglement.

Kosten

De huurprijs wordt bepaald door de verschillende huurcategorieën:

Categorie 1: Gemeentebestuur, sociaal huis, gemeentelijke adviesraden en zorginstellingen:

• gratis

Categorie 2: Ingelmunsterse verenigingen en scholen:

• € 25 per dagdeel

Categorie 3: inwoners uit de gemeente die een niet-commerciële publieksactiviteit organiseren die vrij toegankelijk is voor iedereen:

• € 50 per dagdeel

Meer info

Cultuurdienst - coördinator vrije tijd
Schoolstraat 35
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 46
E: cultuur@ingelmunster.be

Openingsuren:

Enkel op afspraak