Soorten afval

Via de sorteerwijzer kan je nalezen hoe je verschillende soorten afval kan inzamelen en waar je er mee terecht kan:

textiel

snoeihout

PMD

papier en karton

restafval

glas

grofvuil

groenten-, fruit- en tuinafval (GFT)