Restafval

Het huisvuil wordt wekelijks opgehaald in alle Ingelmunsterse straten. Via de ophaalkalender kan je nagaan wanneer de ophaling gebeurt. Je kan deze kalender ook afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Plaats de restafvalzak de avond vóór de ophaaldag na 20u. of vóór 06u. 's morgens op de ophaaldag zelf, op de stoep. Het uur van ophaling kan verschillen van week tot week in functie van weersomstandigheden, werken, vervangdagen, enz. Zet daarom je afval tijdig buiten!

Denk goed na wat je allemaal in je afvalzak deponeert! Wie slim sorteert, bespaart op zijn afvalzakken!
 

 

Meer info

IVIO (Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam milieubeheer in Izegem en ommeland)
Lodewijk de Raetlaan 12
8870 Izegem
T: 051/31 17 96
F: 051/31 67 39
E: info@ivio.be
www.ivio.be