Lokaal Energie- en Klimaatpact

Ingelmunster tekende op 21 september 2021 in op het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP). Hiermee engageert het bestuur zich, samen met 292 andere lokale besturen, om de klimaatambities verder op te drijven. 
We zetten in op vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Jaarlijks rapporteert het bestuur over de stand van zaken van de verschillende doelstellingen.

 

Doe mee!

Maar we kunnen het niet alleen. Iedere Ingelmunsternaar kan zijn steentje bijdragen!
Via groenblauwpeil.be kan je jouw uitgevoerde acties sinds begin 2021 doorgeven:

Blauwe verbeteringen:

  • je hergebruikt hemelwater*
  • je hebt een buffervoorziening aangelegd
  • je zorgde voor een infiltratievoorziening*
  • je ontharde een deel van je perceel

*De verplichte hemelwateropvang en infiltratievoorziening of wadi die aangelegd moet worden in uitvoering van de voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning of gebouw of het verkavelen van gronden, mag je niet meerekenen. Enkel realisaties die uitgevoerd worden bovenop wat wettelijk verplicht is mogen meegerekend worden.

Groene verbeteringen:

  • je plantte een extra boom
  • je legde een natuurgroenperk aan
  • je plaatste een extra haag
  • je voorzag een extra geveltuin