Beleidsdocumenten

Om het milieubeleid voor Ingelmunster uit te stippelen, worden enkele beleidsplannen als basis gebruikt: het gemeentelijk natuurontwikkkelingsplan en het bermbeheersplan.