Bermbeheersplan

Deel 1: inventaris

In oktober 1998 werd de berminventaris van de gemeente Ingelmunster afgewerkt door de WVI (West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand). Dit kaderde in het ontwerpen van een bermbeheersplan van de door de gemeente beheerde wegen als uitvoering van één van de algemene natuurontwikkelingsmaatregelen opgenomen in het GNOP.
Tussen 1 en 15 september 1998 werden de bermen geïnventariseerd, waarbij per berm de aanwezige soorten en de vegetatietypes werden bepaald.

  • De kanaalbermen springen meest in het oog daar ze zowel enkele rode lijstsoorten tellen, als een aantal andere ecologisch en esthetisch interessante soorten en daarenboven erg breed zijn.
  • De Lampettenstraat is een sterk verruigde berm, maar het voorkomen van een rode lijstsoort is toch voldoende belangrijk om deze berm eveneens te weerhouden.
  • De oude spoorweg en de Roeselarestraat worden in één adem genoemd, omdat het bermen zijn met nog waardevolle vegetatierelicten en niet enkel wat interessante soorten.
  • De Wantestraat biedt momenteel de esthetisch interessantste bermen.
  • Tenslotte zijn er nog een aantal bermen weerhouden die actueel veel van hun waarde verloren hebben door een slecht beheer, maar die een aantal relictsoorten bewaard hebben die hetzij ecologisch, hetzij esthetisch voldoende perspectieven bieden om de bermen op korte termijn te kunnen herstellen in hun vroegere glorie. Ook een aantal bermen die landschappelijk interessant liggen, werden zo mee aangeduid.

De overige bermen zijn zonder uitzondering sterk verruigd en staan zeer sterk onder invloed van de aanpalende akkers of huizen. Een herstelbeheer (inwendig beheer) biedt alleen enig uitzicht als ook de landschappelijke context (uitwendig beheer) hier mee in betrokken wordt.
De problematiek van de exacte beheersvormen wordt in de berminventaris niet verder uitgediept, maar is het onderwerp van een vervolgstudie, nl. het wegbermbeheersplan.

Deel 2: het beheersplan

In april 2000 werd het bermbeheersplan van de Gemeente Ingelmunster, volgend op de berminventaris die in oktober 1998 werd opgesteld, afgewerkt door de WVI (West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand). Dit kaderde in de uitvoering van één van de algemene natuurontwikkelingsmaatregelen opgenomen in het GNOP.
Van deze documenten zijn op dit ogenblik nog geen on-line versies beschikbaar. Indien je inzage wilt van het dit document, kan je je wenden tot de milieudienst.

Milieudienst

Loket technische dienst - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 32
E: milieu@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst ruimte (technische dienst, openbare werken, ruimtelijke ordening, milieu en economie) werkt enkel op afspraak

Voor sommige producten (omgevingsvergunning, milieu) kan je zelf online een afspraak maken.