GNOP

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

Op 17 december 1996 keurde de gemeenteraad het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (kortweg GNOP) van de gemeente Ingelmunster goed.
De krachtlijnen van het plan waren de volgende:

Een reeks van algemene natuurontwikkelingsmaatregelen

  • stimuleren van aanleg en onderhoud van kleinschalige landschapelementen via subsidies;
  • gebruik maken van natuurtechnische milieubouw bij openbare werken;
  • het ontwerpen van een bermbeheersplan voor de door de gemeente beheerde wegen;
  • het ontwikkelen van recreatief medegebruik voor gebieden met een natuurfunctie;
  • aandacht voor natuur en de open ruimte in het ruimtelijk ordeningsbeleid;
  • sensibilisering van de bevolking met betrekking tot natuur.

Een actieplan voor het kerngebied van het GNOP, zijnde de Mandel-as

Omwille van de aanwezigheid van biologisch waardevolle natte graslanden en kleine landschapselementen is de vallei van de Mandel essentieel voor het functioneren van de natuurlijke structuur in het stroomgebied van de Leie. Een aantal maatregelen werden voorgesteld opdat dit gebied beter aan deze functie zou kunnen voldoen.

Milieudienst

Loket technische dienst - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 32
E: milieu@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst ruimte (technische dienst, openbare werken, ruimtelijke ordening, milieu en economie) werkt enkel op afspraak

Voor sommige producten (omgevingsvergunning, milieu) kan je zelf online een afspraak maken.