Fair trade

In 2019 kreeg Ingelmunster het label van FairTrade gemeente. De Fairtraderaad, een trekkersgroep van vrijwilligers, zette zich in voor het verder uitbouwen van alles wat met eerlijke handel te maken heeft. Sinds 20 december 2022 is de trekkersgroep FairTrade officieel een participatieraad en is de werking verder uitgebreid. Daarom werkt de trekkersgroep voortaan verder onder de naam ‘Mondiale Raad’. 

Naast de thema’s ontwikkelingssamenwerking en FairTrade zet de Mondiale Raad zich ook in voor de korte keten (lokaal kopen, seizoensgebonden eten, …). Ook dit thema richt zich op eerlijke handel voor producten die hier niet kunnen groeien (bijv. koffie) en eerlijke prijzen voor boeren en handelaars. Zo kunnen we FairTrade producten en lokaal kopen met elkaar verzoenen.

Wat is fair trade?

Fair trade staat voor eerlijke handel. Dit wil zeggen dat men eerlijke, rechtvaardige prijzen geeft aan producenten in het zuiden voor hun producten. Tussen de afnemer van fairtradeartikelen en de producenten in de Derde Wereld worden afspraken gemaakt over prijszekerheid en stabiliteit in de afname van de producten. Vaak wordt door de afnemer vooraf al een aanbetaling gedaan zodat de producent de mogelijkheid heeft om te investeren in het productieproces. Bij de productie van fairtradeartikelen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ecologische en sociale omstandigheden ter plaatse. Met andere woorden: mensenrechten en milieu spelen een heel belangrijke rol.

Het gemeentebestuur vindt eerlijke handel en lokale duurzame productie belangrijk en heeft daarom de titel van 'Fair Trade Gemeente' behaalt. Elke gemeente die de titel wil behalen, moet voldoen aan 6 criteria:

 • Een geëngageerd gemeentebestuur: het gemeentebestuur ondertekent de resolutie en koopt minstens 2 fairtrade-producten aan voor vergaderingen, op kantoor… Verder promoot de gemeente op regelmatige basis het bewustzijn rond fair trade via communicatie naar haar personeel en inwoners toe.
 • Winkels en horeca: Minstens twee fairtradeproducten zijn duidelijk beschikbaar in de plaatselijke winkels en horecazaken. 
 • Bedrijven, scholen en organisaties (jeugdbeweging, sportclub, vereniging…): Een aantal scholen, bedrijven en organisaties gebruikt fairtradeproducten en communiceert daarover. Scholen zetten ook educatieve campagnes op om de kennis over en de betrokkenheid met fair trade te vergroten.
 • Communicatie en media: bij alle activiteiten wordt de media zoveel mogelijk betrokken
 • Trekkersgroep: Er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige initiatieven onderneemt om de titel te behalen en de continuïteit van de campagne te behouden.
 • Lokale duurzame voeding: de gemeente moedigt lokale consumptie en productie van duurzame producten aan: zowel thuis, als op de werkvloer en op openbare plaatsen. Dit kan een meerjareninitiatief of jaarlijks een kortlopend project opgestart.

De gemeente Ingelmunster heeft een eigen fairtrade-pagina. Hier kan je zien welke criteria de gemeente al behaalde en welke activiteiten op het programma staan.

Hoe herken je een fairtradeproduct

Fair Trade Max Havelaar is een onafhankelijk keurmerk voor eerlijke handel. Je vindt het keurmerk enkel op producten die aan de internationale criteria voor eerlijke handel voldoen. Het Fair Trade Max Havelaar keurmerk biedt de consument belangrijke garanties. Het is het bewijs dat de boeren in het Zuiden een rechtvaardige prijs krijgen voor hun oogst en dat de landarbeiders in correcte sociale omstandigheden werken en dat de productiemethoden milieuvriendelijk zijn. Om die garanties te geven, laat Max Havelaar de hele weg die een product aflegt - van bij de boer tot in de winkel - streng controleren.

Een product dat het Fair Trade Max Havelaarkeurmerk draagt, beantwoordt aan de volgende criteria:

 • De producenten kunnen rekenen op een minimumprijs, die de kosten van een sociaal- en milieuverantwoorde productie dekt.
 • De producenten ontvangen ook een extra sociale premie om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun gemeenschap (zoals initiatieven op het vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en kredietsystemen, wegenaanleg, vorming in verband met productieverbetering of organisatieversterking enzovoort)
 • De contracten met de koper of de invoerder worden zoveel mogelijk afgesloten voor een lange periode.
 • Productie en de commercialisering ter plaatse gebeuren op een transparante manier.
 • De arbeiders kunnen werken in menswaardige arbeidsomstandigheden. Geen kinder- en dwangarbeid dus.
 • Er is een grote zorg voor het leefmilieu.

Welke producten zijn er en waar vind je ze?

Er zijn talrijke voedingsproducten verkrijgbaar met het Max Havelaar keurmerk: koffie, wijn, chocolade, fruit, thee, vruchtensap, confituur, suiker, koekjes, snoepjes, chips, rijst, ijs, en honing. Ook kledij, bloemen en verzorgingsproducten met Max Havelaar keurmerk zijn verkrijgbaar. Je vindt fairtradeproducten gecertificeerd door Max Havelaar in de Oxfam-wereldwinkels, in vele supermarkten, gespecialiseerde winkels, bedrijven en cafés en restaurants.

Meer info vind je op de Fairtradewebsite.

Meer info

De mondiale raad is op zoek naar versterking. Wil jij je engageren om het beleid rond ontwikkelingssamenwerking, FairTrade en korte keten verder uit te bouwen? Wil je graag meer te weten komen over onze werking als mondiale raad? Stuur dan een mailtje naar mondialeraad@ingelmunster.be.