Geurhinder

Mensen worden dagelijks geconfronteerd met verschillende geuren. Als een geur als onaangenaam of als schadelijk ervaren wordt, kunnen we spreken van geurhinder of stank. Mogelijke gevolgen zijn dat de 'gehinderde' persoon ramen gaat sluiten, minder tijd in zijn tuin zal doorbrengen of klacht gaat indienen.

Geurhinder of stank is meestal niet zozeer bedreigend voor de gezondheid of verstorend voor ecosystemen, maar tast wel het welzijn van de mens aan. Het heeft dus een negatieve invloed op de kwaliteit van het leven, zowel psychisch als fysiek. Een hindergevoel gaat vaak samen met een gevoel van onrust, bijvoorbeeld over de mogelijke giftigheid van een geur (psychische factor). In periodes met ernstige geurhinder kan er zelfs sprake zijn van hoofdpijn, slapeloosheid of ademhalingsproblemen (fysieke factor).

In Vlaanderen uit ongeveer 15% van de ondervraagde personen hun grieven over tamelijke, ernstige of extreme geurhinder. De meeste klachten hebben betrekking op het verkeer en huishoudelijke activiteiten van burgers.

Deze oorzaken van hinder kunnen we samen proberen aan te pakken. Via deze tips lees je hoe jij kan helpen om zo weinig mogelijk geurhinder te veroorzaken voor jouw omgeving.

Meldingen

Meldingen van geluids- of geurhinder en zwerfvuil geef je door via het centraal meldpunt Melding8770.

Ben je niet vertrouwd met een computer of wil je liever langskomen bij onze diensten om je klacht in te dienen? Maak dan zelf online een afspraak.