Tips om geurhinder te vermijden

Verkeer en vervoer

De uitlaatgassen van auto’s en bussen hebben een grote impact op ons leefmilieu. Het wegverkeer is niet alleen de belangrijkste lawaaibron en een grote bron van lichtvervuiling, het verkeer veroorzaakt ook geurhinder. Op verschillende manieren kan je deze negatieve effecten zelf beperken. De manier waarop je je verplaatst, de milieuvriendelijkheid van je auto en ook je rijgedrag bepalen mee de mate van vervuiling die jouw wagen veroorzaakt.

 • Kies voor een milieuvriendelijke wagen.
 • Laat uw auto wat vaker thuis en ga te voet of met de fiets. Dat is bovendien goed voor je gezondheid.
 • Gebruik het openbaar vervoer.
 • Probeer te carpoolen.
 • Rijd rustig. Dat is niet alleen veiliger maar ook zuiniger.

Stoken

Een hout- of kolenkachel en een open haard in huis is gezellig en het lijkt onschuldig, maar het kan heel wat luchtvervuiling veroorzaken. Een slecht gestookte houtkachel of open haard veroorzaakt meer vervuiling dan 100 gaskachels bij elkaar. Dat komt omdat de verbranding vaak onvolledig is, als gevolg van een te lage verbrandingstemperatuur of een gebrek aan zuurstof. De belangrijkste vervuilende stoffen die bij het stoken van hout vrijkomen zijn koolmonoxide en koolwaterstoffen, waaronder PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Ook ontstaan zeer giftige dioxines.
Op de juiste manier stoken is dus zeer belangrijk voor je gezondheid en het bespaart je en je buren veel rook- en geurhinder. Het is meestal een kleine moeite om je vuur veilig en milieuvriendelijk te houden.

 • Kies een kachel die past bij de ruimte die je wilt verwarmen. Je kachel moet het juiste vermogen hebben.
 • Gebruik de juiste brandstof. Dus geen vochtig of behandeld hout, afval, plastic of krantenpapier. De zogenaamde allesbrander bestaat niet: in een kachel mag je alleen stoken met hout of kolen.
 • Let er op dat je schoorsteen goed trekt. 
 • Hou het weer in het oog. Bij windstil of mistig weer trekt je schoorsteen niet optimaal zodat jouw vuur meer rook en schadelijke stoffen produceert.
 • Laat je verwarmingsinstallatie en schoorsteen jaarlijks nakijken.
 • Ventileer de ruimte waar je haard of kachel staat.
 • Smoor het vuur niet (= zuurstoftoevoer belemmeren).

Afvalverbranding

Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan we denken. Telkens als we zelf afval verbranden in de open lucht, komen een pak schadelijke stoffen vrij, die tal van gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarnaast bezorgen we met ons vuurtje ook onszelf en de buren heel wat narigheid. Onze vuurtjes verspreiden smerige, stinkende lucht, die allesbehalve aangenaam is voor omwonenden en voorbijgangers. Vuurtjes stoken in de tuin getuigt van weinig burgerzin en weinig respect voor anderen.
Politie- en afvaldiensten treden dan ook steeds vaker hard op tegen dergelijke praktijken. De laatste jaren nam het aantal pv’s sterk toe. Illegaal afval verbranden kan je dus duur te staan komen.
Gelukkig zijn er heel wat alternatieven:

 • Sorteer afval. Het meeste afval kan je kwijt via de gebruikelijke inzamelmethodes (restafvalzak, PMD enz.) of kan je gratis op het containerpark deponeren. 
 • Nog beter is het om afval te voorkomen: wie afval vermijdt, moet het immers niet kwijt. Kies o.a. voor herbruikbare verpakkingen en retourflessen. Groenafval kan je composteren.
 • Wat herbruikbaar is, breng je het best naar de kring(loop)winkel. 
 • Soms kan je afval afgeven aan de verkoper, al of niet bij aankoop van een nieuw exemplaar (elektrische apparaten, voertuigwrakken, geneesmiddelen enz.)

Composteren

Thuiscomposteren is en blijft een uiterst milieuvriendelijke manier van afval verwerken. Verkeerd composteren kan echter ook voor geurhinder zorgen. Nochtans kan dit gemakkelijk voorkomen worden. Onaangename geurstoffen zijn (bijna) altijd het gevolg van zuurstoftekort.

 • Zorg voor voldoende verluchting.
 • Het (tuin)afval moet zo vers mogelijk zijn.
 • Bij verwerking van grotere hoeveelheden fijn materiaal zoals gras moet dit opgemengd worden met voldoende structuurmateriaal.
 • Zet de compost regelmatig om. 
 • Leg steviger materiaal onderaan de hoop of het vat, zodat de lucht er ook langsonder door kan.

Doe-het-zelf

We gebruiken vaak allerlei producten om klusjes in en rond het huis op te knappen. Veel van deze producten bevatten vluchtige organische stoffen (VOS). Deze zijn schadelijk voor het milieu en onze gezondheid en verspreiden bovendien een niet zo aangename geur. Je ken de geur van verven die oplosmiddelen bevatten en verdunningsmiddelen zoals white spirit.

 • Kies voor watergedragen natuurverven: die zijn milieuvriendelijker, bevatten geen VOS en geven weinig hinderlijke geuren af.
 • Waterverdunbare verf (acrylverf) en hybrideverfen bevatten relatief weinig VOS.
 • Indien geen natuurverf beschikbaar is, kies dan voor een verf met een Europees ecolabel.
 • Vermijd de klassieke alkyd- of terpentineverven.
 • Ook white spirit, thinner, wasbenzine en andere oplosmiddelen bevatten VOS. Vermijd het gebruik van die oplosmiddelen na het verven.

Overige

Ook andere huishoudelijke activiteiten kunnen soms geurhinder opleveren. Maar ook hier is er meestal vrij gemakkelijk iets aan te doen:

 • Reinig regelmatig uw kippenhok, hondenren enz.
 • Houd geen grote dieren of grote aantallen dieren, die een belangrijke hoeveelheid mest produceren, in een woonomgeving.
 • Zorg dat je afval niet te lang buiten staat en sluit de zak of container steeds goed af.
 • Bewaar je keukenresten in luchtdicht afgesloten containers tot de ophaaldienst komt.
 • Giet geen afvalstoffen in de riool.
 • Richt indien mogelijk de afvoer van je dampkap weg van de buren.
 • Controleer regelmatig je brandstoftank, ook lekken kunnen voor geurhinder zorgen.

Tot slot

We staan allemaal snel aan de klaagmuur als we hinder van anderen ondervinden. Maar misschien moeten we eerst even naar onze eigen situatie kijken. Ongetwijfeld vind je in bovenstaande tekst heel wat situaties waar jij – zonder het altijd te beseffen - zelf als hinderbron optreedt of optrad. Met de opgegeven tips kan je ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk geurhinder veroorzaakt. Niet alleen je buren zullen je dankbaar zijn maar ook het leefmilieu en je gezondheid worden er beter van!

Links

Meer informatie over stoken kan je nalezen op lucht.milieuinfo.be, in de brochure “Slimmer stoken”. Je kan met je vragen ook terecht bij de Vlaamse infolijn (0800/3 02 01).

Voor meer info over afval verbranden: www.vlaanderen.be/sluikverbranden.

Voor meer informatie over composteren: www.vlaco.be

Extra info over milieuvriendelijk schilderen:
www.milieuadvieswinkel.be 
www.ovam.be