Integraal waterbeleid

Water is een systeem, dat niet alleen de waterlopen, maar ook het grondwater, de oevers en valleien omvat, en ook alle dieren en planten die er leven. Dit watersysteem kent geen (administratieve) grenzen. Daarom is een integrale aanpak noodzakelijk, met veel overleg over de grenzen van gemeenten, provincies, gewesten en landen heen.

De Europese Kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid vormen de wettelijke basis voor het Vlaamse waterbeleid. Om praktische redenen is het niet mogelijk om alle acties en maatregelen voor heel Vlaanderen in één allesomvattend plan te gieten. Elk watersysteem verdient een eigen aanpak. De stroomgebiedbeheerplannen, de bekkenbeheerplannen en de deelbekkenbeheerplannen geven, elk op hun niveau, uitvoering aan het integraal waterbeleid.

In Vlaanderen zijn het stroomgebied van de Schelde en de Maas opgedeeld in elf bekkens. Ingelmunster ligt in het Leiebekken. Het bekkenbeheerplan van het Leiebekken werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 30 januari 2009 en het addendum op 10 september 2010.

Het Leiebekken is verder opgedeeld in 6 deelbekkens, namelijk het deelbekken van de Grensleie, de Heulebeek, de Mandel, de Devebeek, de Gaverbeek en de Benedenleie. Ingelmunster ligt gedeeltelijk in het deelbekken van de Mandel en gedeeltelijk in het deelbekken van de Devebeek. 

Milieudienst

Loket technische dienst - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 32
E: milieu@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst ruimte (technische dienst, openbare werken, ruimtelijke ordening, milieu en economie) werkt enkel op afspraak

Voor sommige producten (omgevingsvergunning, milieu) kan je zelf online een afspraak maken.

Links

De verschillende bekkenbeheerplannen vind je terug via www.integraalwaterbeleid.be.

De deelbekkenbeheerplannen zijn te raadplegen op de website van de provincie West-Vlaanderen (rubriek leefomgeving - water).