Wijzigen voornaam

Veranderen van voornaam

Je kan je voornaam laten wijzigen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Je kan hiervoor enkel op afspraak langskomen!

Welke voornamen kunnen worden geweigerd?
• Voornamen die (op zichzelf of samen met de familienaam) als belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend worden beschouwd.
• Overtallige voornamen.
• Voornamen die onuitspreekbaar zijn. Bijvoorbeeld een voornaam die uit slechts 1 letter bestaat of uit een opeenvolging van medeklinkers.

Procedure

De ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt het verzoek en neemt binnen de 3 maanden een beslissing.

Bij een positieve beslissing krijg je een schriftelijke bevestiging zodra de registers van de burgerlijke stand en het rijksregister zijn aangepast. Alle akten van de burgerlijke stand waarin je wordt vermeld (bijvoorbeeld je geboorteakte, huwelijksakte, geboorteakte van je kinderen) en je gegevens in het rijksregister worden automatisch aangepast. Je hoeft daarvoor niks te doen. Een aantal zaken moet je opnieuw aanvragen. Bijvoorbeeld een identiteitskaart, rijbewijs, reispas. Vergeet ook niet een aantal organisaties (bijvoorbeeld nutsbedrijven, school, werkgever) te informeren over je voornaamswijziging.

Bij een negatieve beslissing krijg je een schriftelijke bevestiging. Je hebt na ontvangst 30 dagen de tijd om in beroep te gaan bij de familierechtbank.

Voorwaarden

• Je bent meerderjarig (ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun minderjarige kinderen).
• Je bent Belg, erkend vluchteling of staatloze.
• Je woont in Ingelmunster of in het buitenland en je laatste woonplaats in België was Ingelmunster.

Wat meebrengen

• Je geldige identiteitskaart
• Een afschrift van je geboorteakte indien je in het buitenland bent geboren. Dit afschrift moet mogelijks voorzien zijn van een apostille of legalisatie en moet naar het Nederlands zijn vertaald door een beëdigd vertaler.

Bijkomende info

Transgender?
• De procedures voornaamswijziging en registratie nieuw geslacht kan je tegelijkertijd aanvragen.
• De gekozen voornaam moet in overeenstemming zijn met het nieuwe geslacht.

Meer info

Burgerzaken - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 20
E: burgerzaken@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak!