Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Deze elektronische identiteitskaart geldt vanaf de leeftijd van 12 jaar. Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België, kan het een elektronisch identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind aanvragen.

Procedure

Je kan een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de dienst burgerzaken. Dit kan enkel op afspraak!

Een drietal weken na de aanvraag ontvang je de pin- en pukcode. Daarna kan je kaart ophalen, eveneens op afspraak.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 11 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische K kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische EU kaart (E kaart): verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische EU+ kaart (E+ kaart): verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
 • elektronische M kaart: Verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische N kaart: Kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

Wat meebrengen

 • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • bij afhalen van de kaart: de brief met je pin- en pukcode

Kosten

De elektronische vreemdelingenkaart kost 21 euro.

Betalen kan enkel met bancontact. 

Meer info

Burgerzaken - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 20
E: burgerzaken@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak!