Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Procedure

Je kan een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de dienst burgerzaken. Dit kan enkel op afspraak!

Een drietal weken na de aanvraag ontvang je de pin- en pukcode. Daarna kan je kaart ophalen, eveneens op afspraak.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 11 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische K kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische EU kaart (E kaart): verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische EU+ kaart (E+ kaart): verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
 • elektronische M kaart: Verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische N kaart: Kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

Wat meebrengen

 • je huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • bij afhalen van de kaart: de brief met je pin- en pukcode

Kosten

Een A, B, K, D en H kaart kost 20 euro, een EU, EU+, F, F+, M en N kaart kost 20 euro.

Betalen kan enkel met bancontact. 

Meer info

Burgerzaken - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 20
E: burgerzaken@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak!