Overschrijven buitenlandse overlijdensakte

Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven in België

Als een Belg in het buitenland overlijdt, wordt in het betreffende land een overlijdensakte opgemaakt. Je laat de buitenlandse overlijdensakte het best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat maakt het gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften van die akte op te vragen.

Procedure

Je kan de akte laten overschrijven in de registers van de dienst burgerzaken als Ingelmunster de laatste woonplaats van de overledene was. Dit kan enkel op afspraak!

Niet-Belgen kunnen hun buitenlandse overlijdensakte niet laten overschrijven.

Voorwaarden

Om een buitenlandse overlijdensakte over te schrijven in België moet de akte eerst erkend worden in België:

 • De buitenlandse akte van de burgerlijke stand moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
 • Buitenlandse akten moeten gelegaliseerd zijn. Bij het legaliseren van een document bevestigt een ambtenaar de echtheid van een handtekening op dat document.
 • Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden in Nederlands, Frans of Duits. De handtekening van een buitenlandse beëdigde vertaler moet ook gelegaliseerd worden. In België kan je de lijst van de beëdigde vertalers krijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Wat meebrengen

Voor de aangifte van een overlijden in het buitenland hebt u volgende documenten nodig:

 • voor een niet-Belg of voor een Belg wanneer u een melding in het bevolkingsregister voldoende vindt:
 • voor een Belg wanneer u de akte wil laten overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand:
  • een volledig eensluidend afschrift van de buitenlandse overlijdensakte voorzien van de nodige legalisatie en vertaling ervan naar het Nederlands, Frans of Duits. U moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.
 • en in beide gevallen:
  • de identiteitskaart of verblijfskaart van de overledene
  • eventueel het rijbewijs van de overledene
  • eventueel het Belgisch paspoort van de overledene
  • het trouwboekje van de overledene als hij of zij gehuwd was en als het beschikbaar is.

Kosten

Gratis.

Meer info

Burgerzaken - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 20
E: burgerzaken@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak!