Ingelmunster

Attest van wettelijke samenwoning

Dit attest bevestigt dat 2 personen een verklaring van wettelijke samenwoning aflegden (overeenkomstig de wet van 23/11/1998).
Het getuigschrift vermeldt een aantal persoonlijke gegevens waaronder:
- naam en voornamen
- plaats en datum van geboorte
- adres
- datum verklaring van wettelijke samenwoning
- plaats waar de verklaring is opgemaakt

Wat meebrengen

Identiteitskaart.

Procedure

Je moet als wettelijk samenwonend geregistreerd zijn.
U kunt dit persoonlijk, telefonisch, per e-mail of via het e-loket aanvragen. Indien dit niet persoonlijk afgehaald wordt, zal het document worden opgestuurd naar het domicilieadres van de aanvrager. Derden kunnen dit enkel en alleen aanvragen indien zij daartoe gemachtigd zijn (bv. advocaat).

Kosten

Gratis.

Meer info

Burgerzaken - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 20
F: 051 31 82 83
E: burgerzaken@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren