Bewijs van nationaliteit

Attest van Belgische nationaliteit

Dit attest bevestigt dat je Belg bent. 

Niet-Belgen kunnen zich voor aflevering van een attest van nationaliteit wenden tot de ambassade of consulaat van hun land van herkomst.

Procedure

Je kan jouw uittreksel makkelijk aanvragen via het elektronisch loket. In de meeste gevallen ontvang je onmiddellijk het gratis uittreksel in je mailbox.

Je kan ook langskomen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Dit kan enkel op afspraak! (breng zeker je identiteitskaart mee!)

Andere mogelijkheden:

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit en bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Ingelmunster.
  • Je kan een attest aanvragen voor jezelf of je minderjarig kind
  • Ook een bijzondere gemachtigde zoals een notaris of advocaat kan een attest opvragen voor jou
  • Derden (bv. publieke of private instellingen) kunnen dit enkel als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet (om dit digitaal te kunnen doen moet er eerst een registratieprocedure doorlopen worden). Of op voorwaarde dat ze in het bezit zijn van een volmacht en de identiteitskaart (of een kopie ervan) van de aanvrager. 

Kosten

Gratis.

Meer info

Burgerzaken - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 20
E: burgerzaken@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak!