Buurtbos

Meer groen in de kern van onze gemeente. Daar gaan we voor! Enerzijds met het project ‘Park aan het water’ waarbij enkele gebieden rond het kanaal een groenere inrichting krijgen. En anderzijds een natuurlijke verbinding tussen de Mandelvallei en het noorden van Ingelmunster.  

Om dit te realiseren kocht het gemeentebestuur een stuk grond van twee hectare langs de Weststraat. Het terrein heeft als bestemming parkzone en ligt in de omgeving van het vroegere Ingelmunsterbos. Een groene long die zich iets noordelijker langs de Elfjulisingel bevond. Op het aangekochte stuk grond groeit een nieuw bos, het Buurtbos.

Plantactie

Op zondag 19 november plantten Ingelmunsternaren tijdens een plantactie bomen en struiken aan in het nieuwe Buurtbos. Het bos bestaat in totaal uit ongeveer 4.500 bomen en struiken. In het Buurtbos vind je onder andere eiken, lindes, beuken, schietwilgen, bremstruiken, sleedoornstruiken, wilde lijsterbesstruiken …

Inrichting

Rondom het Buurtbos komt een brede mantel met verschillende struiken en hier en daar een boom of kleine bomengroep. Vanuit de hoofdingang in de Weststraat loopt een centrale bosdreef met winterlindes. Via de dreef of de onverharde bospaden bereik je een open plek in het bos. 

Bekijk het inrichtingsplan

 

Tijd om te groeien 

De aanplanting is achter de rug, nu heeft het bos tijd nodig om te groeien.  Voor een echt bosgevoel, met bomen van zes meter en meer, moet je 10 tot 12 jaar wachten.  

Tijdens het groeiproces kan je het Buurtbos bezoeken, weliswaar met de nodige voorzichtigheid zodat je de jonge bomen of struiken niet vertrappeld of kapotmaakt.  

Bosgroep Ijzer en Leie zorgt de eerste twee jaar voor het onderhoud.

 

Het Buurtbos wordt aangelegd met de steun van: 

 

REGIOFONDS WEST-VLAANDEREN  - Investeren voor een duurzame toekomst 

De Provincie West-Vlaanderen en de streekintercommunales WVI en Leiedal bundelen met het Regiofonds de krachten om te investeren in veerkrachtige regio’s. Het fonds wil de transitie naar een duurzaam leefgebied een flinke zet geven, om ervoor te zorgen dat het hier in de toekomst goed wonen, werken en ontspannen is.  

www.regiofonds.be