Water oppompen

Opgelet! Omwille van blauwalgen geldt er momenteel een captatieverbod in het kanaal Roeselare-Leie!

Tijdens drogere periodes is het mogelijk om water op te pompen uit waterlopen. We vatten de belangrijkste richtlijnen samen:

Bevaarbare waterlopen

De Vlaamse Waterweg beheert de bevaarbare waterlopen en voorziet vaste captatiepunten waar je water mag oppompen.
In Ingelmunster is zo'n captatiepunt voorzien langs het kanaal Roeselare-Leie aan de Trakelweg, ter hoogte van de terreinen waar het Labadouxfestival doorgaat.

Heb je minder dan 500 m³ per jaar nodig? Dan volstaat een melding bij De Vlaamse Waterweg.
Heb je meer dan 500 m³  per jaar nodig? Dan moet je een vergunning aanvragen.

De meldings- en aanvraagformulieren en voorwaarden vind je hier.

Onbevaarbare waterlopen

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet dit online melden aan de waterloopbeheerder.

  • in het e-loket geef je aan waar je water zal onttrekken. Dit kan vanaf een eigen perceel, als je aangelande bent, langs de openbare weg of van een perceel van een derde als je hiervoor een toelating hebt;
  • geef aan of je voor onttrekking via een haspel of voor een mobiele waterton opteert;
  • hoeveel water je denkt te onttrekken;
  • en waarvoor je het water zal benutten.

Als de gegevens volledig zijn, krijg je ten laatste 48u na de aanvraag je onttrekkingsticket met daarin alle info. Ten laatste 15 dagen na het verlopen van het onttrekkingsticket moet je de onttrokken hoeveelheden doorgeven.

Het volledige reglement kan je raadplegen op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Milieudienst

Loket technische dienst - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 32
E: milieu@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst ruimte (technische dienst, openbare werken, ruimtelijke ordening, milieu en economie) werkt enkel op afspraak

Voor sommige producten (omgevingsvergunning, milieu) kan je zelf online een afspraak maken.