Cultuurraad

Ingelmunster telt vele verenigingen die met hun talrijke activiteiten de gemeente cultureel te verrijken. Als ontmoetingsplatform voor al deze initiatieven, beschikt Ingelmunster over een Gemeentelijke Culturele Raad. Een cultuurraad is verplicht in elke gemeente die intekent op het lokale cultuurbeleid van de Vlaamse overheid. Deze raad functioneert als adviesorgaan voor het cultuurbeleid. Op die manier krijgen de bewoners ook inspraak op vlak van cultuurbeleid.
De cultuurraad is samengesteld volgens het decreet van de Vlaamse overheid rond cultuurbeleid en omvat een evenredige deelname van verenigingen, professionelen en deskundigen.

Wat doet de cultuurraad?

  • Ze geeft advies over het cultuurbeleid. Dat kunnen bedenkingen zijn bij wat er nu reeds is, maar ook voorstellen voor een te voeren beleid, of adviezen waarover het gemeentebestuur de cultuursector wil raadplegen.
  • Ze fungeert als spreekbuis voor het hele culturele veld naar het beleid toe. Dit houdt in dat noden en behoeften van de culturele spelers in de gemeente worden aangekaart naar het bestuur en dat gemaakte keuzes aan de sector worden meegedeeld.
  • Jaarlijks neemt de cultuurraad zelf het initiatief en treedt op als organisator of coördinator van een cultureel project.

Contactgegevens

Cultuurdienst

Schoolstraat 35
8770 Ingelmunster

E: cultuur@ingelmunster.be

051 33 74 46

Enkel op afspraak

Meer info

Wil je zelf meewerken aan een gedragen cultuurbeleid? Ben je zelf gebeten door cultuur en heb je zin om lid te worden van de cultuurraad om zo mee te bouwen aan een stevig cultuurbeleid? Dit kan hier.