College van burgemeester en schepenen

Het college is samengesteld uit de burgemeester en vijf schepenen. Het voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en heeft de volgende bevoegdheden:

  • Het beheer van het gemeentelijk patrimonium;
  • Het beheer over de gemeentelijke financiën;
  • Het vaststellen van de rooilijnen en de afgifte van bouw-, verkavelings- en milieuvergunningen;
  • Het toezicht op het gemeentelijk personeel.

Het college vergadert in principe wekelijks. Bekijk de bekendmakingen van het schepencollege.