Samenstelling

De raad wordt gevormd door de burgemeester, de vijf schepenen en de 15 raadsleden. Het kartel De Brug - Open VLD - N-VA heeft er de meerderheid. De oppositie wordt gevormd door de CD&V en Vooruit.

 

Kurt WINDELS

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD 

Burgemeester, bevoegd voor personeel, politie en veiligheid, brandweer, communicatie, burgerlijke stand, begroting, ruimtelijke ordening, vergunningenbeleid en handhaving

kurt.windels@ingelmunster.be

Martine VERHAMME

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD

Schepen van (kunst)onderwijs, dorpskernvernieuwing, kinderopvang, erediensten, financiën en senioren.

martine.verhamme@ingelmunster.be

Trui LAMBRECHT

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD

Schepen van Jeugd, verkeer, mobiliteit, evenementen, toerisme, ontwikkelingssamenwerking, fairtrade en vrijwilligerswerking

trui.lambrecht@ingelmunster.be

Jan ROSSEEL

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD

Schepen van openbare werken, sport, water, nutsvoorzieningen, technische dienst, groenbeleid, patrimonium, informatica en volksgezondheid

jan.rosseel@ingelmunster.be

Katrien VANDECASTEELE

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD 

Schepen van sociale zaken, huisvesting, woonbeleid, toegankelijkheid, lokale economie en landbouw, voorzitter bijzonder comité

katrien.vandecasteele@ingelmunster.be

Nadine VERHEYE

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD

Schepen van cultuur, bibliotheek, erfgoed, leefmilieu, duurzaamheid, afval, nieuwe inwoners, dierenwelzijn, buurwerking en participatie

nadine.verheye@ingelmunster.be

Evy BECQUART

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD 

evy.becquart@ingelmunster.be

Diederik VANDERHEEREN

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD 

diederik.vanderheeren@ingelmunster.be

Ann VANDEVELDE

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD 

ann.vandevelde@ingelmunster.be

Jan DEFREYNE

Raadslid CD&V

jan.defreyne@ingelmunster.be

Steven DE MAESSCHALCK

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD

Voorzitter gemeenteraad

steven.de.maesschalck@ingelmunster.be

Enigo VANDENDRIESSCHE

Raadslid Vooruit

enigo.vandendriessche@ingelmunster.be

Carine GELDHOF

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD

carine.geldhof@ingelmunster.be

Lucas STAES

Raadslid De Brug/N-VA/OpenVLD

lucas.staes@ingelmunster.be

Filip BLANCKAERT

Raadslid CD&V

filip.blanckaert@ingelmunster.be

Kurt SOENENS-DEVOLDER

Raadslid Vooruit

kurt.soenens@ingelmunster.be

Bart BUYSE

Raadslid CD&V

bart.buyse@ingelmunster.be

Koen DEPREITER

Raadslid CD&V

koen.depreiter@ingelmunster.be

Sabine LAMPAERT

Raadslid CD&V

sabine.lampaert@ingelmunster.be

Liesbeth HOLVOET

Raadslid Vooruit

liesbeth.holvoet@ingelmunster.be

Rudi DEBRUYNE

De Brug/N-VA/OpenVLD 

rudi.debruyne@ingelmunster.be