Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.
De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, namelijk wat niet specifiek werd opgedragen aan andere overheden.


De gemeenteraad vergadert de derde dinsdag van de maand, met uitzondering van juli en augustus, en verder telkens als het nodig is. De raadszittingen zijn openbaar, behalve voor de persoonsgebonden agendapunten. Deze worden in de besloten zitting behandeld.