Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bereidt de beraadslagingen en besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit. Het vast bureau heeft dezelfde samenstelling als het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester is er voorzitter. 

Bekijk de bekendmakingen van het vast bureau.