Financiële tegemoetkoming voor studenten

Studenten die zich in een specifieke sociale of financiële situatie bevinden, kunnen een tegemoetkoming krijgen.

De financiële tegemoetkoming kan bestaan uit:

  • een huurtoelage (= maandelijke tussenkomst) in de huur van een kot/kamer
  • een gespreide of uitgestelde betaling van studiegeld
  • een voorschot op de studietoelage van de Vlaamse overheid
  • een studielening

Voor wie is de financiële tegemoetkoming voor studenten?

Voor studenten die een studietoelage ontvangen of die zich in een specifieke sociale of financiële situatie bevinden.

Hoe kan je een tegemoetkoming krijgen?

  • De basisinformatie over mogelijke tegemoetkomingen vind je bij het sociaal huis of www.centenvoorstudenten.be
  • Informeer bij je hogeschool of universiteit (sociale dienst/studentenvoorziening) welke tegemoetkomingen er zijn.

Meer info

Neem een kijkje op de website www.centenvoorstudenten.be.

Je kan ook altijd terecht bij het sociaal huis.