Gezinsbijslag voor jongeren vanaf 18 jaar

Kinderen in Vlaanderen hebben onvoorwaardelijk recht op een Groeipakket tot en met de maand waarin ze 18 jaar worden. Ze moeten verder aan geen voorwaarden voldoen.

Is je kind tussen 18 en 25 jaar en volgt het hoger onderwijs? Dan kan het nog recht hebben op een Groeipakket onder voorwaarden.

Wanneer heb je recht op een Groeipakket in het hoger onderwijs?

Een student in het hoger onderwijs heeft recht op een Groeipakket als hij/zij:

  • voor minstens 27 studiepunten ingeschreven is in een of meer Belgische erkende instelling(en) voor hoger onderwijs;
  • is ingeschreven in een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs waarvan het programma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een erkend programma;
  • een door de Staat erkende vorming van bedienaars voor erediensten volgt;
  • de wetenschappelijke leergang volgt als voorbereiding op de Koninklijke Militaire school of ingenieursstudiën.

Bekijk deze website voor uitzonderingen voor bijzondere situaties.

Vanaf wanneer krijg je het Groeipakket als student in het hoger onderwijs?

  • Is je kind op 30 november ingeschreven voor minstens 27 studiepunten en blijft het dat voor het ganse academiejaar? Dan heeft je kind voor het volledige academiejaar recht op het Groeipakket.
  • Is je kind op 30 november ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten en komt het in de loop van het academiejaar wel aan minstens 27 studiepunten? Dan heeft je kind voor het volledige academiejaar recht op het Groeipakket.
  • Gebeurt de eerste of enige inschrijving pas na 30 november? Je kind heeft recht op het Groeipakket vanaf de datum van de eerste of enige inschrijving als het voor minstens 27 studiepunten ingeschreven is.
  • Heeft je kind in de loop van het academiejaar geen 27 studiepunten meer of stopt het met zijn opleiding? Dan heeft je kind geen recht meer op het Groeipakket als student.

 

Contacteer ons

Huis 1
Bollewerpstraat 1
8770 Ingelmunster
T 051 33 74 40 
huisvanhetkind@ingelmunster.be

Bekijk de openingsuren

Meer informatie?

Bekijk de website van het groeipakket en een flyer met meer info.