Sociale rechten en plichten bij de geboorte

Na de geboorte van een kind krijg je een aantal sociale rechten en plichten als ouder. 

Rechten voor werknemers 

 • bescherming tegen ontslag
 • moederschapsrust
 • borstvoedingspauzes tijdens het werk
 • geboorte- en ouderschapsverlof
 • ... 

Financiële voordelen 

 • geboortepremie
 • groeipakket
 • borstvoedingspremie
 • tussenkomst in bevallingskosten
 • ...

Plichten 

 • Aangifte van de geboorte
 • Naamgeving van je kind
 • Erkenning van het kind bij niet-gehuwden
 • ...

Wil je meer weten? 

Dan kan je terecht bij: