Studietoelage hoger onderwijs

Een studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap om de studiekosten in het hoger onderwijs te helpen dragen.

Voor wie is de studietoelage?

Voor studenten hoger onderwijs die aan de voorwaarden (nationaliteit, inkomen, gezinssituatie, opleiding) voldoen.

Pleeggasten komen in aanmerking, ongeacht het inkomen van de pleegouders en ongeacht hun nationaliteit.

Meer info

Alle info over hoe je een aanvraag dient, hoeveel de toelage bedraagt, enz. vind je op de website studietoelagen.be

Je kan ook altijd terecht bij het sociaal huis.