Gratis oog-en gehoortest

Bij Kind & Gezin krijgt je baby of peuter een gratis oog- en gehoortest.

Gehoortest

De gratis gehoortest kan aangeboren gehoorafwijkingen al kort na de geboorte opsporen bij je baby (tussen 2 en 4 weken oud). De gehoortest is op afspraak. Tijdens het huisbezoek van de verpleegkundige van Kind en Gezin kan je je afspraak al vastleggen.

Hoe verloopt de gehoortest?

De gehoortest is veilig en pijnloos.

Aan beide oren wordt een oorkapje aangebracht. Via kleine luidsprekers krijgt je baby geluiden te horen. De veranderingen in de hersenactiviteit worden geregistreerd via elektroden, vastgemaakt aan het hoofdje. Het toestel beoordeelt zo of je baby voldoende kan horen. De test duurt enkele minuten.

Als het resultaat niet duidelijk is, wordt de test herhaald. Bij een afwijkend resultaat verwijst de verpleegkundige door naar een centrum dat gespecialiseerd is in gehoorproblemen bij heel jonge kinderen.

Oogtest

De gratis oogtest spoort de meeste factoren die aanleiding geven tot het ontstaan van een ‘lui’ oog en enkele ernstige oogafwijkingen op.

De oogtest wordt afgenomen als je met je kind naar Kind & Gezin gaat, op de leeftijd van 12 of 15 maanden en op de leeftijd 24 of 30 maanden.