Gratis preventief onderzoek voor kleuters

Als je kleuter in de eerste kleuterklas zit, nodigt het CLB je uit voor een gratis contactmoment. 

Via de school van je kind geeft het CLB een brief mee. Je krijgt als ouder ook een vragenlijst om in te vullen om het contactmoment voor te bereiden.  

De verpleegkundige of de arts van het CLB 

  • onderzoekt de gezondheid, groei en ontwikkeling (lengte, gewicht, zicht en gehoor) van kleuters uit de 1ste kleuterklas en schat risico’s in. 
  • bekijkt de medische voorgeschiedenis in het Kind en Gezin-dossier, de vaccinatiestatus, … 
  • onderzoekt of bespreekt andere zaken op vraag van de ouders.  

Er is ook een individueel gesprek met de ouder(s) over je kleuter(s) met aandacht voor de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden van het kind. 

Contactgegevens 

Meensestraat 171 

8870 Izegem 

051 30 13 61 

Hugo Verrieststraat 44 

8800 Roeselare 

056 22 56 61