Training en vorming over opvoeding

Het trainingsprogramma STOP 4-7 richt zich tot kinderen van 4 tot en met 7 jaar die moeilijk gedrag stellen thuis en/of op school.

  • Fonkel: tijdens de groepstrainingsmomenten wordt er gewerkt aan het verhogen van de pedagogische vaardigheden van de ouders, het versterken van de band tussen ouder en kind, het uitbreiden van het sociale netwerk en het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Het is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 4 jaar, die duidelijke opvoedingsvragen hebben en bereid zijn in groep, met andere ouders en kinderen, te werken aan het verhogen van hun vaardigheden. 

  • Triple P-oudertraining: het Positief Pedagogisch Programma (groepsprogramma) is een trainingsprogramma voor ouders met kinderen tussen 2 en 12 jaar die zorgen of vragen hebben omtrent de opvoeding van kinderen en dat zich toespitst op positieve en doeltreffende opvoedingsstrategieën, zoals het bevorderen van de ontwikkeling van je kind en het aanpakken van ongewenst gedrag. Ouders krijgen strategieën aangeleerd die hen helpen om met moeilijke situaties om te gaan. 

  • Goed gezind opvoeden: met Goedgezind opvoeden proberen we ons verhaal over opvoeden eenvoudig en praktisch te houden. Tijdens de groepsessies krijg je een houvast om problemen met kinderen (van 0 tot 12 jaar) te begrijpen en er een antwoord op te geven! Je ziet dat je niet alleen staat met je problemen! We zetten tijdens deze sessies in op positief bekrachtigen en belonen van gedrag, creëren van structuur, het stellen van grenzen, het geven van duidelijke boodschappen. We bespreken hoe we negatief gedrag kunnen aanpakken en problemen oplossen. 

     

Tijdens de training werken we met het kind, de ouders en de leerkracht(en). We leggen de nadruk op het aanleren en versterken van gewenst gedrag.

Hoe ziet het programma er uit?

Gedurende een periode van 10 weken komen de kinderen 1 dag per week samen met 10 andere kinderen. We werken in groep aan het verbeteren van de sociale vaardigheden van de kinderen.

Tijdens die periode zijn er ook 10 oudertrainingen van telkens 2 uur waarin de ouders samen zitten rond verschillende opvoedingsthema’s en de concrete aanpak van het moeilijk gedrag.

De leerkrachten komen tijdens 3 trainingsmomenten samen om te werken rond de aanpak van de kinderen.

Naast de trainingsmomenten zijn er ook huis- en schoolbezoeken om de nieuwe aanpak in het gezin en in de school te ondersteunen.