Leerproblemen

Verschillende de diensten uit de buurt informeren ouders en begeleiders over leerproblemen:

 

Over welke leerproblemen kan je informatie krijgen? 

  • concentratieproblemen 
  • leesproblemen 
  • dyslexie, dyscalculie, dysfasie
  • traag leren
  • hoogbegaafdheid
  • ...

Wie kan informatie krijgen? 

Ouders en begeleiders van kinderen en jongeren die problemen ondervinden in school.