Leren leren

Je kan als kind, jongere en ouder terecht bij een CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) met je vragen over leren en studeren.

Je kan vragen hebben over:

  • leerontwikkeling (lezen, schrijven, rekenen)
  • taal en spraak
  • werkhouding
  • intelligentie

Heb je een zorg over leren en studeren, dan onderzoekt het CLB wat de mogelijkheden voor je zijn door:

  • gesprekken met jou en/of je ouders
  • doorverwijzing naar gepaste hulpverlening

Nuttige weetje:

  • Je ook kan chatten met het CLB
  • Examens kunnen soms zorgen voor faalangst, stress of geen motivatie. Teleblok geeft informatie en biedt een chatfunctie aan.
  • Moodspace is een plek voor studenten. Vol betrouwbare info, tips en zelfhulp om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren. 

Meer info

Vrij CLB Izegem - Trikant 
Meensestraat 171
8870 Izegem
051 30 13 61 

CLB Mandel en Leie GO! 
Hugo Verrieststraat 44
8800 Roeselare
056 22 56 61