Leren leren

Je kan als kind, jongere en ouder terecht bij een CLB met je vragen over leren en studeren.

Je kan vragen hebben over:

  • leerontwikkeling (lezen, schrijven, rekenen)
  • taal en spraak
  • werkhouding
  • intelligentie

Heb je een zorg over leren en studeren, dan onderzoekt het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) wat de mogelijkheden voor je zijn door:

  • gesprekken met jou en/of je ouders
  • doorverwijzing naar gepaste hulpverlening

Meer info

Vrij CLB Izegem - Trikant 
Meensestraat 171
8870 Izegem
051 30 13 61 

CLB Mandel en Leie GO! 
Hugo Verrieststraat 44
8800 Roeselare
056 22 56 61