Studiebegeleiding en onderwijsloopbaan

Bij het CLB krijgen leerlingen, ouders en opvoedingsverantwoordelijken gratis informatie en ondersteuning:

  • tijdens scharnierjaren: overstap van het basis- naar secundair én van secundair naar hoger onderwijs
  • bij trajectveranderingen: het veranderen van studierichting omwille van verschillende redenen
  • bij de overstap naar het buitengewoon onderwijs (basis of secundair)

Op elk ander moment kan je ook informatie vragen.

Er zijn geen wachttijden. Maximum 14 dagen na het 1ste contact wordt een afspraak gemaakt. Tijdens de kerstvakantie is het CLB enkele dagen open voor wie na de kerstvakantie van studierichting wil veranderen.

Hoe gaat het CLB te werk?

Samen met de leerlingen proberen ze zicht te krijgen op mogelijkheden, interesses en beperkingen van de leerling:

  • gesprekken met de leerling en de ouders
  • onderzoek naar interesses
  • in kaart brengen van sterktes en zwaktes op vlak van leermogelijkheden

Meer info

Vrij CLB Izegem - Trikant 
Meensestraat 171
8870 Izegem
051 30 13 61 

CLB Mandel en Leie GO! 
Hugo Verrieststraat 44
8800 Roeselare
056 22 56 61