My Enterprise

Wijzig nu zelf vlotter KBO-gegevens

Juiste en actuele informatie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geeft je onderneming een positief imago. Het vereenvoudigt een groot deel van de administratieve stappen.

De toepassing My Enterprise bied je op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier rechtstreeks toegang tot de gegevens van je onderneming in de KBO. Een aantal van die gegevens beheer je zelf, 24 uur/24, overal en gratis! Daarnaast kunnen door jou aangewezen personen via My Enterprise op beveiligde wijze toegang krijgen tot de privégegevens van je onderneming (met hun elektronische identiteitskaart of een burgertoken).

Voor wie?
Heel wat gegevens van je onderneming in de KBO zijn openbaar. Dat betekent dat ze zowel voor overheidsdiensten als voor privé-instellingen (zoals banken) toegankelijk zijn. Zelfs je klanten kunnen ze raadplegen … Het is dus belangrijk dat je ervoor zorgt dat deze informatie correct is. My Enterprise helpt je om je gegevens gemakkelijk elektronisch te updaten.

Voorwaarden
Om de foutieve gegevens van je onderneming te laten verbeteren, moeten ze:

  •  gaan over je eigen onderneming;
  • niet overeenstemmen met de werkelijke toestand, hoewel je onderneming alle wettelijke verplichtingen heeft vervuld;
  • ingevoerd zijn voor 1 juli 2003 (voor handelsondernemingen) of voor 30 juni 2009 (voor niet-handelsondernemingen naar privaat recht).

Als aan een van deze voorwaarden niet voldaan is, wordt je dossier niet behandeld.

Procedure
Gebruik bij voorkeur de toepassing "My Enterprise" om de foutieve gegevens van je onderneming te corrigeren.

1. Log in bij My Enterprise.
2. Geef de nodige verbeteringen in.
3. Voeg de nodige bewijsstukken toe indien deze gevraagd worden binnen de toepassing.

Je aanvraag wordt onderzocht. De aanpassingen worden doorgevoerd als aan de voorwaarden is voldaan. Via het door jou opgegeven e-mailadres zal de beheersdienst KBO je informeren wanneer de verbetering is behandeld.

Indien je geen gebruik kunt maken van de onlinetool My Enterprise, kun je de aanpassingen ook via formulieren aanvragen. Hou er rekening mee dat de digitale aanvragen via My Enterprise eerst behandelend worden.

Meer info

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9u. tot 17u.

T +32 800 120 33
F +32 800 120 57