Attest inkomenstarief

Voor een opvang met inkomenstarief moet je een 'attest inkomenstarief' hebben. 

Je kan dit attest online aanvragen via Mijn Kind en Gezin.