Voorstellen, vragen en verzoekschriften

Eén manier om deel te nemen aan het beleid is door vragen of voorstellen toe te lichten in de raden.

  • Inwoners hebben het recht om in een gemotiveerde nota door hen nader omschreven voorstellen of vragen op de agenda van de raden in te schrijven en om dit te komen toelichten in de raden. 
  • Voorwaarde: het voorstel wordt gesteund door tenminste 2% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar.
  • Het indienen van een vraag of voorstel gebeurt via dit formulier, minstens 20 werkdagen voor de dag waarop de agenda van de vergadering van de raad wordt ingediend.
  • De raden doen eerst uitspraak over hun bevoegdheid. Voorstellen/vragen die niet tot de bevoegdheid behoren van de gemeente kunnen aangekaart worden bij andere overheden.

Je kan ook een verzoekschrift bij de organen van de gemeente of het OCMW indienen. 

  • Een verzoekschrift dien je in via dit formulier.
  • Het betrokken orgaan van de gemeente of het OCMW bezorgt binnen de 180 dagen na de indiening een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of de woordvoerder.

De uitgebreide info over voorstellen, vragen en verzoekschriften vind je terug in het participatiereglement.

Meer info

Algemeen directeur - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 10
E: algemeen.directeur@ingelmunster.be

Openingsuren:
Op afspraak