Georganiseerde vormen van participatie

Voorstellen en vragen aan de raden

Eén manier om deel te nemen aan het beleid is door vragen of voorstellen toe te lichten in de raden. Of door een verzoekschrift bij de organen van de gemeente of het OCMW in te dienen. Het participatiereglement omschrijft op welke manier burgers dit kunnen aanvragen, aan welke voorwaarden moet worden voldaan en op welke manier en wanneer ze hierover feedback krijgen van het beleid.

Participatieraden

Iedereen kan een participatieraad oprichten over een thema dat (on)rechtstreeks impact heeft op het gemeentelijk beleid. Een participatieraad functioneert autonoom en bepaalt zelf zijn werking. Op eenvoudig verzoek van de participatieraad kan de gemeenteraad deze raad erkennen. Een erkende participatieraad krijgt financiële ondersteuning van het bestuur en kan o.a. gratis vergaderen in de gemeentelijke vergaderlocaties.

Straatburgemeesters

Elke wijk, buurt of straat met een actieve buurtwerking kan een straatburgemeester aanduiden. Deze treedt op als tussenpersoon voor de buurt en het gemeentebestuur.

Burgerpanel

Een burgerpanel bestaat uit een groep inwoners die op vraag van het gemeentebestuur haar mening geeft over het beleid of de dienstverlening.