Participatieraden

Iedereen kan een participatieraad oprichten. Het thema waarvoor de raad wordt opgericht kan zowel sectoraal, integraal als doelgroepengericht zijn.

De opdracht van een participatieraad is: 

 • Hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de gemeente- of OCMW-raad, van de burgemeester, van het college van burgemeester en schepenen of van het vast bureau, de gemeente adviseren over het thema waarvoor de participatieraad is opgericht of over andere thema’s die het thema waarvoor de participatieraad is opgericht, beïnvloeden.
 • Het vervullen van een informatieve en sensibiliserende taak naar de bevolking toe en, in dit kader, het organiseren van initiatieven, eigen of op niet-dwingend verzoek.

Algemene richtlijnen: 

 • Zowel individuele burgers, gemachtigden van bedrijven als vertegenwoordigers van verenigingen kunnen een gemotiveerde aanvraag tot lidmaatschap van een participatieraad indienen bij de participatieraad.
 • De participatieraad bepaalt zelf de wijze van werken en organiseren, voor welke duur de raad wordt opgericht en wat de duur van een mandaat is.
 • Een participatieraad wordt erkend door het gemeentebestuur na beslissing in de gemeenteraad op eenvoudig verzoek van de participatieraad.

Een erkende participatieraad krijgt van de gemeente: 

 • Een jaarlijkse werkingsdotatie. Deze werkingsdotatie bedraagt 200 euro per participatieraad per jaar. Op basis van een afsprakennota kan het college van burgemeester en schepenen een hogere dotatie toekennen  op basis van effectief gemaakte kosten met een maximum van 1.000 euro.
 • De mogelijkheid om zonder kosten te vergaderen in een vergaderzaal van de gemeente of het OCMW.
 • Ondersteuning door een ambtenaar van de gemeente met als taken o.a. agendabeheer, informatiebeheer en inhoudelijke ondersteuning.
 • De mogelijkheid om, hoogstens, om de twee jaar de werking van de participatieraad voor te stellen aan de gemeenteraad.
 • De mogelijkheid om initiatiefsubsidies aan te vragen voor het organiseren van een activiteit.
 • Een integrale verzekering voor de activiteiten en de initiatieven van de participatieraad voor de leden, de bestuurders en de deelnemers aan initiatieven.

 De uitgebreide info over participatieraden vind je terug in het participatiereglement.

Meer info

Algemeen directeur - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 10
E: algemeen.directeur@ingelmunster.be

Openingsuren:
Op afspraak