Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek gemeentelijk rooilijnplan 't Roosje

Het schepencollege heeft tijdens de gemeenteraad van 18 oktober 2022 het ontwerp rooilijnplan ‘’t Roosje’ voorlopig vastgesteld. Overeenkomstig artikel 17, §2 van het decreet houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het openbaar onderzoek loopt van 4 november 2022 tot en met 4 december 2022.

Standpunten, bezwaren of opmerkingen over de aanvraag worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het gemeentebestuur bezorgd.

Schriftelijk: Gemeentebestuur Ingelmunster, tav het college van burgemeester en schepenen, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster.

Digitaal: ellen.dutoit@ingelmunster.be

Dienst bouwvergunningen

Dienst ruimte - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 31
E: bouw@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst ruimte (technische dienst, openbare werken, ruimtelijke ordening, milieu en economie) werkt enkel op afspraak

Voor sommige producten (omgevingsvergunning, milieu) kan je zelf online een afspraak maken.

Nuttige link

IBO staat voor 'Inspraak in het Beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid'.
Je vindt er info over lopende inspraakperiodes van

  • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema's
  • voorstellen van wijzigingen aan Vlarem
  • niet-Vlaamse procedurs, plannen of projecten van andere overheden die invloed kunnen hebben op onze gemeente