Samenstelling

KURT WINDELS

Burgemeester (De Brug - N-VA - Open Vld)
Bevoegdheden: personeel, politie en veiligheid, brandweer, communicatie, burgerlijke stand, begroting, ruimtelijke ordening, vergunningenbeleid en handhaving. Lid van het politiecollege MIDOW.

De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Hij vertegenwoordigt de regering en voert er de wetten en besluiten van uit. Hij is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Zijn takenpakket bestaat onder meer in het houden van de burgerlijke stand, het uitvoeren van de politieverordeningen, de ordehandhaving en het uitvaardigen van politiereglementen in geval van noodzaak.

Contact
T 051 33 74 01 - 0486 63 07 79
burgemeester@ingelmunster.be

Spreekuur
Op donderdag van 16u. tot 18.30u. in het gemeentehuis. 
In juli en augustus is er geen spreekuur.
 

MARTINE VERHAMME

1ste schepen (De Brug - N-VA - Open Vld)
Bevoegdheden: (kunst)onderwijs, dorpskernvernieuwing, kinderopvang, erediensten, financiën en seniorenbeleid.

Contact
T. 051 33 74 03 - 0485 79 23 26
martine.verhamme@ingelmunster.be

Spreekuur
Op donderdag van 16u. tot 18.30u. in het gemeentehuis.
In juli en augustus is er geen spreekuur.

TRUI LAMBRECHT

2de schepen (De Brug - N-VA, Open VLD)
Bevoegdheden: jeugd, verkeer, mobiliteit, evenementen, toerisme, ontwikkelingssamenwerking, fairtrade en vrijwilligerswerking

Contact
T. 051 33 74 04 - 0476 42 51 05
trui.lambrecht@ingelmunster.be

Spreekuur
Op donderdag van 16u. tot 18.30u. in het gemeentehuis. In juli en augustus is er geen spreekuur.

JAN ROSSEEL

3de schepen (De Brug - N-VA - Open Vld)
Bevoegdheden: openbare werken, sport, water, nutsvoorzieningen, technische dienst, groenbeleid, patrimonium, informatica en volksgezondheid

Contact
T 051 33 74 02 - 0476 61 65 64
jan.rosseel@ingelmunster.be

Spreekuur
Op donderdag van 16u. tot 18.30u. in het gemeentehuis.
In juli en augustus is er geen spreekuur.

NADINE VERHEYE

4de schepen (De Brug - N-VA - Open Vld)
Bevoegdheden: cultuur, bibliotheek, erfgoed, leefmilieu, duurzaamheid, afval, nieuwe inwoners, dierenwelzijn, buurtwerking en participatie

Contact
T 051 33 74 05 -  0485 39 07 82
nadine.verheye@ingelmunster.be

Spreekuur
Op donderdag van 16u. tot 18.30u. in het gemeentehuis.
In juli en augustus is er geen spreekuur.

KATRIEN VANDECASTEELE

5de Schepen (De Brug - N-VA - Open Vld)
Bevoegdheden: voorzitter bijzonder comité, sociale zaken, huisvesting, woonbeleid, toegankelijkheid, lokale economie en landbouw

Contact
T 051 33 74 06 - 0473 40 38 46
katrien.vandecasteele@ingelmunster.be

Spreekuur
Op donderdag van 16u. tot 18.30u. in het gemeentehuis.
In juli en augustus is er geen spreekuur.