Aangepaste stationsomgeving

Op de gemeenteraad van dinsdag 20 september 2022 lichtte het gemeentebestuur de eerste plannen toe voor de heraanleg van de stationsbuurt. Het ontwerp voorziet zowel de aanpak van de moeilijke bocht, een evenwicht tussen vergroening, ontharding en parkeren als een plaats voor de verschillende vormen van openbaar vervoer. 

Een ingrijpende opwaardering van de stationsbuurt is hoogst noodzakelijk en daar willen we dan ook dringend werk van maken. Vele partners zijn hierbij betrokken, wat het leggen van de puzzel niet makkelijker maakt. Aquafin en Fluvius vernieuwen het rioleringsnetwerk, De NMBS investeert in luifels en fietsenstallingen, De Lijn wil veilige stopplaatsen voor haar busreizigers, het Agentschap Wegen en Verkeer schuift aan voor de wegenis.   

Openbaar vervoer
Het station van Ingelmunster is aangeduid als regionaal Hoppinpunt, een knooppunt waar de verschillende vervoermogelijkheden als trein, bus, flexvervoer, deelwagens en -fietsen samenkomen. Als gebruiker kan je eenvoudig schakelen tussen de verschillende vervoerswijzen. Het vraagt ruimte en plaats om dit goed te organiseren. 

Gezelligheid troef
Naast de markt in het centrum is de stationsbuurt de tweede kern van Ingelmunster. Een plaats om samen te komen, om iets te eten of te drinken en om te ontspannen. Beleving staat centraal. Brede voetpaden scheppen ruimte voor grote terrassen. Door de infrastructurele aanpassingen en een kwalitatieve herinrichting hopen we zelfs extra horecazaken aan te trekken. De nabijheid van de Cultuurfabriek werkt versterkend.
 
Vergroenen en ontharden
Oude foto’s tonen dat de stationsbuurt vroeger een heel groene omgeving was met relatief weinig verhardingen. Op heden domineert asfalt en beton. De tijd evolueert en het gemeentebestuur wil deels terug naar toen. Op die manier komen we ook tegemoet aan de klimatologische uitdagingen van de komende decennia. Een groen kader waar het leuk wonen en vertoeven is. Ook het straatdeel dat uitloopt richting kanaal krijgt een nieuwe inrichting met minder verharding en meer groenaanplant. 

 

Met de trein of de bus
De NMBS/Infrabel heeft de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in verhoogde perrons en een tunnel onder de sporen. Daar komt nu nog de uitbreiding van de fietsenstalling en de overkapping van de trappen bij. Een gedeeld perron maakt de overstap van de trein naar de bus gebruiksvriendelijker. In de nabijheid van het station komen er deelfietsen en een deelwagen. Ook vervoer op maat, de vervanger van de belbus, krijgt er zijn plaats. 

Doorgaand verkeer en dé bocht

Een verkeersveilige herinrichting van het kruispunt Izegemstraat-Kortrijkstraat is het absolute uitgangspunt. Hier willen we dan ook geen compromissen over sluiten. Het moet veilig zijn, vooral voor de fietser en de voetganger. Daarom opteren we voor afgescheiden fietspaden en verkeerslichten. De Brigandsbrug blijft uiteraard toegankelijk voor de auto, voor doorgaand verkeer is de ringbrug het alternatief.

Het rechttrekken van de befaamde gevaarlijke bocht beneden de Brigandsbrug zal de veiligheid aanzienlijk verhogen. Een ondergeschikte aansluiting vanuit de Handelsstraat blijft wel mogelijk.   

 

Waar parkeren?
Het totaal aantal parkeerplaatsen na de herinrichting blijft ongewijzigd, een herschikking dringt zich wel op. Zo zal het grasveld aan de Cultuurfabriek transformeren naar een waterdoorlatende parking met groenelementen. De gebruikers van het openbaar vervoer of bezoekers van de horeca kunnen op die manier nog altijd heel nabij hun auto achterlaten. Een beperkt aantal wagens kan parkeren in het straatdeel richting kanaal of in de Handelsstraat.  

Overeenkomst met eigenaar stationsgebouw

Na doorgedreven overleg bereikten het gemeentebestuur en de eigenaar van het stationsgebouw een compromis. Het hoofdvolume van het stationsgebouw blijft behouden. De aanbouw links, het voormalige seinhuis, verdwijnt. Daardoor hebben bussen voldoende zichtbaarheid op het kruispunt en kunnen ze vlot draaien. 
Het stationsgebouw zelf blijft privé-eigendom. De voorliggende parking en een doorgangsstrook van drie meter achter het gebouw koopt de gemeente over. Zo kunnen we werk maken van een verkeersveilige herinrichting van het kruispunt Izegemstraat-Kortrijkstraat, met afgescheiden fietspaden en verkeerslichten. Laden en lossen kan enkel vanop de parking aan de Cultuurfabriek. In het stationsgebouw zelf komt een experience center voor elektrische toestellen. 

De ontwerpers gieten de plannen nu in een definitieve versie. De werken starten waarschijnlijk begin 2025.