Aangepaste stationsomgeving

Op de gemeenteraad van dinsdag 20 september lichtte het gemeentebestuur de eerste plannen toe voor de heraanleg van de stationsbuurt. Het ontwerp voorziet zowel de aanpak van de moeilijke bocht, een evenwicht tussen vergroening, ontharding en parkeren als een plaats voor de verschillende vormen van openbaar vervoer. Om dit alles te realiseren is het verwerven van het oude stationsgebouw met de voorliggende parking essentieel.  

Een ingrijpende opwaardering van de stationsbuurt is hoogst noodzakelijk en daar willen we dan ook dringend werk van maken. Vele partners zijn hierbij betrokken, wat het leggen van de puzzel niet makkelijker maakt. Aquafin en Fluvius vernieuwen het rioleringsnetwerk, De NMBS investeert in luifels en fietsenstallingen, De Lijn wil veilige stopplaatsen voor haar busreizigers, het Agentschap Wegen en Verkeer schuift aan voor de wegenis.   

Openbaar vervoer
Het station van Ingelmunster is aangeduid als regionaal Hoppinpunt, een knooppunt waar de verschillende vervoermogelijkheden als trein, bus, flexvervoer, deelwagens en -fietsen samenkomen. Als gebruiker kan je eenvoudig schakelen tussen de verschillende vervoerswijzen. Het vraagt ruimte en plaats om dit goed te organiseren. 

Gezelligheid troef
Naast de markt in het centrum is de stationsbuurt de tweede kern van Ingelmunster. Een plaats om samen te komen, om iets te eten of te drinken en om te ontspannen. Beleving staat centraal. Brede voetpaden scheppen ruimte voor grote terrassen. Door de infrastructurele aanpassingen en een kwalitatieve herinrichting hopen we zelfs extra horecazaken aan te trekken. De nabijheid van de Cultuurfabriek werkt versterkend.
 
Vergroenen en ontharden
Oude foto’s tonen dat de stationsbuurt vroeger een heel groene omgeving was met relatief weinig verhardingen. Op heden domineert asfalt en beton. De tijd evolueert en het gemeentebestuur wil deels terug naar toen. Op die manier komen we ook tegemoet aan de klimatologische uitdagingen van de komende decennia. Een groen kader waar het leuk wonen en vertoeven is. Ook het straatdeel dat uitloopt richting kanaal krijgt een nieuwe inrichting met minder verharding en meer groenaanplant. 

 

Met de trein of de bus
De NMBS/Infrabel heeft de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in verhoogde perrons en een tunnel onder de sporen. Daar komt nu nog de uitbreiding van de fietsenstalling en de overkapping van de trappen bij. Een gedeeld perron maakt de overstap van de trein naar de bus gebruiksvriendelijker. In de nabijheid van het station komen er deelfietsen en een deelwagen. Ook vervoer op maat, de vervanger van de belbus, krijgt er zijn plaats. 

Doorgaand verkeer en dé bocht
De Brigandsbrug blijft uiteraard toegankelijk voor de auto, voor doorgaand verkeer is de ringbrug het alternatief. De fietser en voetganger krijgt een prominente plaats in het straatbeeld. Zeker het zwaar verkeer is hier niet welkom. Het kruispunt Kortrijkstraat – Gentstraat – Izegemstraat wordt heringericht, met de verbinding Izegem – Kortrijk als hoofdas. Het rechttrekken van de befaamde gevaarlijke bocht beneden de Brigandsbrug zal de veiligheid aanzienlijk verhogen. Een ondergeschikte aansluiting vanuit de Handelsstraat blijft wel mogelijk.   

 

Waar parkeren?
Het totaal aantal parkeerplaatsen na de herinrichting blijft ongewijzigd, een herschikking dringt zich wel op. Zo zal het grasveld aan de Cultuurfabriek transformeren naar een waterdoorlatende parking met groenelementen. De gebruikers van het openbaar vervoer of bezoekers van de horeca kunnen op die manier nog altijd heel nabij hun auto achterlaten. Een beperkt aantal wagens kan parkeren in het straatdeel richting kanaal of in de Handelsstraat.  

Aankoop stationsgebouw
Cruciaal in al die plannen is het verwerven van het stationsgebouw en de voorliggende parking. De NMBS is een verkoopprocedure gestart waarop Ingelmunster gaat intekenen. Als vergunningverlenende overheid bepaalt de gemeente wat hier kan en wat wenselijk is. 

Inspraak
De ontwerpers van 360 Architecten en Bureau Bas Smets verfijnen verder het basisconcept. Als dat klaar is, volgt een uitgebreide inspraakronde met een presentatie van de gedetailleerde plannen.