Aangepaste stationsomgeving

Bij het station streven we ernaar om alle vervoersmodi te groeperen op 1 locatie. Er wordt een nieuwe omgeving getekend waar bussen, treinen, voetgangers, fietsers en automobilisten elkaar perfect aanvullen.

Door de herlokalisering van de centrumbrug sloot de overweg van de kleine Izegemstraat definitief voor alle verkeer op 16 augustus 2017. Het afschaffen van deze overweg zorgde ervoor dat de perrons een lengte van 250 meter kregen, waardoor treinen verder het station kunnen binnenrijden en de overweg aan de Izegemstraat sneller terug kan openen. In de plaats van de overweg bouwde Infrabel in 2019-2020 een nieuwe voetgangers- en fietstunnel onder de sporen. De zwakke weggebruikers kunnen zo op een veilige manier het centrum bereiken. Ook de perrons werden verhoogd, wat het reiscomfort alleen maar verhoogt.

Het huidige stationsgebouw kan in de visie van de ontwerpers een nieuwe functie toegewezen krijgen.

Een luifelstructuur wordt het nieuwe herkenningspunt van het station. Onder de luifels komt de nieuwe fietsenstalling, de loketten, wachtruimte, kiss & ride, bushalte...

Leefbaarheid van de bewoners verhogen

Ook van het stationsplein wil het ontwerpteam een echt plein maken door het beeld van het marktplein door te trekken. Er komen brede voetpaden, smallere wegen, ruimte om te parkeren en om terrassen te plaatsen. Het wonen langs een drukke doorgangsweg wordt verleden tijd. 

Om de brug over het kanaal aan te sluiten op het stationsplein, is momenteel een ontsluiting tussen de sporen en de huizenrij op het stationsplein voorzien. Dit zal ervoor zorgen dat er een woonerf gecreëerd zal kunnen worden langs het huidige tracé van de Stationsstraat. De groenzone, nu doorsneden door de huidige brug en zijn bruggenhoofden, zal bij het nieuwe ontwerp doorlopen onder de brug door, waardoor er ook in de stationsomgeving een rustige, aangename en groene omgeving ontwikkeld wordt.

Meer info

Heb je vragen of opmerkingen? Geef ons een seintje via het centraal meldpunt:

viaplan@ingelmunster.be
T 051 33 74 35

Op de hoogte blijven van alle werkzaamheden? Schrijf je in voor onze elektronische nieuwsbrief