Bufferbekken in Heirweg Zuid

De omgeving van de Heirweg Zuid kampt regelmatig met wateroverlast. Daarom starten binnenkort werken voor de aanleg van een bufferbekken. Dit is een gecontroleerd overstromingsgebied met een capaciteit van ongeveer 1.500.000 liter. 

Het gebied moet de afstromende oppervlakte van de hoger gelegen gebieden richting Hoge Doorn opvangen bij hevige en langdurige regenval. Het nieuwe overstromingsgebied staat via open grachten en buizen in verbinding met het bestaande bufferbekken aan de Duikerstraat. Er komt ook een berm tussen beide bekkens, in de Heirweg Zuid zal je dit zien in de vorm van een verkeersplateau. Dit zal ook een verkeersremmende functie hebben, en weggebruikers duidelijk maken dat ze een bebouwde kom binnenrijden.

Voor de werken is een uitvoeringstermijn voorzien van 90 werkdagen. De werken starten zodra de gronden minder nat zijn en gebeuren in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, die waterbeheerder is voor dit gebied.

Meer info

Heb je vragen of opmerkingen? Geef ons een seintje via het centraal meldpunt:

viaplan@ingelmunster.be
T 051 33 74 35

Op de hoogte blijven van alle werkzaamheden? Schrijf je in voor onze elektronische nieuwsbrief.