Westpunt

Westpunt is het economisch loket van de provincie West-Vlaanderen dat ondernemers wil ondersteunen en  begeleiden.

Als ondernemer kan je er aankloppen met vragen als:

- Kan ik nog bedrijfsgrond kopen in mijn regio?

- Bestaat er een overzicht van leegstaande  bedrijfsgebouwen?

- Kan ik een zonevreemd bedrijf overnemen?

- Moet ik een milieuvergunning aanvragen?

- Kan ik een kleine windturbine plaatsen?

- ...

 

Meer info

Westpunt
westpunt@pomwvl.be
www.pomwvl.be
T. 050 14 01 98