Dienst stedenbouw

De dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening staat onder meer in voor:

  • Beheer van de verschillende instrumenten van het ruimtelijk beleid, zoals de gewestplannen, BPA’s, ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen, kadaster, atlas van buurtwegen en waterlopen,…
  • Afleveren van omgevingsvergunningen
  • Aanvragen van premies en toelagen bij het Vlaamse Gewest, de provincie en de gemeente
  • Informatie over onbewoonbaar verklaren van ongezonde woningen (verkrotting en leegstand)
  • Monumentenzorg
  • Vaste reclameborden
Geen dienst(en) gevonden.